Trakker HI - Sigurnost
-
Trakker HI - Sigurnost

Trakker HI - Sigurnost

​Najsavremeniji kontrolni sistemi za terensku vožnju

Novi Trakker raspolaže naprednim sistemima za bezbjednost, poput:

- ABS,
- EBL
- i  i ASR, kao dodatnom opcijom.

Zahvaljujući programu za terensku vožnju moguće je isključiti funkciju ABS-a čime se omogućava (do maksimalne brzine od 15 km/h) blokiranje točkova – posebno korisno u savladavanju strmih puteva sa klizavom površinom.

Ukoliko vozilo pređe brzinu od 15 km/h, funkcija ABS-a se automatski ponovo uključuje.

ABS - Sistem Protiv Blokade točkova

ABS (Anti-lock Braking System – sistem protiv blokade točkova) sprečava blokiranje točkova prilikom kočenja, bez obzira na uslove na površini puta.

Signali sa senzora ABS-a, smeštenim na samim točkovima, obezbjeđuju tačan podatak o ponašanju svakog točka posebno u toku kočenja.

Na taj način, ABS može smanjiti silu kočenja neposredno prije nego što se jedan točak ili više njih blokira.

Ako stanje na putu dozvoli snažnije kočenje, ABS povećava silu kočenja sve do maksimalne granice prijanjanja točkova za površinu.

​EBL - Elektronski Korektor Kočenja

Novi Trakker ima sistem EBL (Electronic Brakeforce Limitation – elektronsko ograničavanje sile kočenja) koji određuje optimalnu silu kočenja u zavisnosti od opterećenja.

Impulsi koje šalju senzori ABS-a daju sve podatke o reakciji pojedinih točkova pod djelovanjem kočnica.

Zahvaljujući tome, moguće je izračunati trenutnu raspodjelu opterećenja između prednje i zadnje osovine i odrediti pritisak kočenja na svakoj pojedinačnoj osovini u stvarnom vremenu na osnovu trenutnih uslova.

ASR - Sistem Protiv Proklizavanja

Sistem ASR (Anti-Slip Regulation – sistem protiv proklizavanja) koristi istu vrstu impulsa kao i sistem ABS radi sprečavanja proklizavanje pogonskih točkova i poboljšava prijanjanje točkova u toku ubrzavanja.

Upravljačka jedinica sistema ASR:

- osigurava optimalnu stabilnost vozila,
- sprečava proklizavanje pogonskih točkova,
- i smanjuje habanje guma.

Sa ASR sistemom, pogonski točkovi imaju najbolje moguće prijanjanje, čak i u teškim uslovima, kao što su strmi ili klizavi putevi.

 

Kočioni sistem

Dekompresiona motorna kočnica motora Cursor, spojena na turbinu promjenljive geometrije ili CEB, omogućava da kočenje bude sigurnije i smanjuje upotrebu radne kočnice – čime se postiže da habanje delova kočnog sistema bude manje.

Vozila koja nemaju pogon na svim točkovima imaju disk kočnice na prednjim točkovima, a doboš kočnice na zadnjim; sve to elektronski kontrolišu sistemi ABS i EBL – radi postizanja optimalne sile kočenja u zavisnosti od opterećenja – i, kao dodatna opcija, sistem protiv proklizavanja točkova - ASR.

Verzije s pogonom na svim točkovima imaju duoduplex doboš kočnice na svim točkovima.